Noncancellable policy là gì

5/5 - (1 bình chọn)

Noncancellable policy là gì?

Noncancellable policy có nghĩa là đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ

Noncancellable policy có nghĩa là đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ Tiếng Anh là gì?

đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ Tiếng Anh có nghĩa là Noncancellable policy.

Ý nghĩa – Giải thích

Noncancellable policy nghĩa là đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ.

Đây là cách dùng Noncancellable policy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Noncancellable policy là gì? (hay giải thích đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Noncancellable policy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Noncancellable policy / đơn bảo hiểm không thể bị huỷ bỏ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Noncancellable policy mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Noncancellable policy .

Read More:   https://Website của chúng tôi/threshold-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button