Tháng: Tháng Mười 2023

 • Hand sewing

  Hand sewing là gì? Hand sewing có nghĩa là (n) May tay Hand sewing có nghĩa là (n) May tay…

  Read More »
 • Sutolamp relay

  Sutolamp relay là gì? Sutolamp relay có nghĩa là Rờ le đèn tự động Sutolamp relay có nghĩa là Rờ…

  Read More »
 • Magnetic screwdriver

  Magnetic screwdriver là gì? Magnetic screwdriver có nghĩa là Tuốc nơ vít có nam châm Magnetic screwdriver có nghĩa là…

  Read More »
 • Discharge side

  Discharge side là gì? Discharge side có nghĩa là Bên xả Discharge side có nghĩa là Bên xả. Đây là…

  Read More »
 • Flowercup

  Flowercup là gì? Flowercup có nghĩa là  hoa bào Flowercup có nghĩa là  hoa bào Đây là thuật ngữ được…

  Read More »
 • Sales department

  Sales department là gì? Sales department có nghĩa là bộ phận bản hàng, sales manager Sales department có nghĩa là…

  Read More »
Back to top button