Worm-and-nut steering

Rate this post

Worm-and-nut steering là gì?

Worm-and-nut steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc

Worm-and-nut steering có nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc Tiếng Anh là gì?

Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc Tiếng Anh có nghĩa là Worm-and-nut steering.

Ý nghĩa – Giải thích

Worm-and-nut steering nghĩa là Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc..

Đây là cách dùng Worm-and-nut steering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Worm-and-nut steering là gì? (hay giải thích Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Worm-and-nut steering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Worm-and-nut steering / Hệ thống lái kiểu trục vít-đai ốc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Worm-and-nut steering mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Worm-and-nut steering .

Read More:   Credit card
Check Also
Close
Back to top button