Workshop information

Rate this post

Workshop information là gì?

Workshop information có nghĩa là Thông tin về xưởng sửa chữa

Workshop information có nghĩa là Thông tin về xưởng sửa chữa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thông tin về xưởng sửa chữa Tiếng Anh là gì?

Thông tin về xưởng sửa chữa Tiếng Anh có nghĩa là Workshop information.

Ý nghĩa – Giải thích

Workshop information nghĩa là Thông tin về xưởng sửa chữa..

Đây là cách dùng Workshop information. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Workshop information là gì? (hay giải thích Thông tin về xưởng sửa chữa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Workshop information là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Workshop information / Thông tin về xưởng sửa chữa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Workshop information mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Workshop information .

Read More:   沪剧 tiếng trung là gì?
Back to top button