Woodworking technology (n)

Rate this post

Woodworking technology (n) là gì?

Woodworking technology (n) có nghĩa là công nghệ chế biến gỗ

Woodworking technology (n) có nghĩa là công nghệ chế biến gỗ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

công nghệ chế biến gỗ Tiếng Anh là gì?

công nghệ chế biến gỗ Tiếng Anh có nghĩa là Woodworking technology (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Woodworking technology (n) nghĩa là công nghệ chế biến gỗ.

Đây là cách dùng Woodworking technology (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Woodworking technology (n) là gì? (hay giải thích công nghệ chế biến gỗ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Woodworking technology (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Woodworking technology (n) / công nghệ chế biến gỗ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Woodworking technology (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Woodworking technology (n) .

Read More:   Main beam
Back to top button