Wing shield

Rate this post

Wing shield là gì?

Wing shield có nghĩa là Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính

Wing shield có nghĩa là Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính Tiếng Anh là gì?

Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính Tiếng Anh có nghĩa là Wing shield.

Ý nghĩa – Giải thích

Wing shield nghĩa là Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính..

Đây là cách dùng Wing shield. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Wing shield là gì? (hay giải thích Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wing shield là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wing shield / Tấm mica trong che cửa hông khi xuống kính.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Wing shield mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Wing shield .

Read More:   (パソコンの)メールアドレス tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button