Windshield wiper and washer system – exploded view

Rate this post

Windshield wiper and washer system – exploded view là gì?

Windshield wiper and washer system – exploded view có nghĩa là Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời

Windshield wiper and washer system – exploded view có nghĩa là Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời Tiếng Anh là gì?

Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời Tiếng Anh có nghĩa là Windshield wiper and washer system – exploded view.

Ý nghĩa – Giải thích

Windshield wiper and washer system – exploded view nghĩa là Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời..

Đây là cách dùng Windshield wiper and washer system – exploded view. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Windshield wiper and washer system – exploded view là gì? (hay giải thích Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Windshield wiper and washer system – exploded view là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Windshield wiper and washer system – exploded view / Hệ thống gạt mưa và xịt nước kính- Các chi tiết được tháo rời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Air/fuel

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Windshield wiper and washer system – exploded view mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Windshield wiper and washer system – exploded view.

Check Also
Close
Back to top button