Weave defect

Rate this post

Weave defect là gì?

Weave defect có nghĩa là (n) Lỗi dệt

Weave defect có nghĩa là (n) Lỗi dệt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Lỗi dệt Tiếng Anh là gì?

(n) Lỗi dệt Tiếng Anh có nghĩa là Weave defect.

Ý nghĩa – Giải thích

Weave defect nghĩa là (n) Lỗi dệt.

Đây là cách dùng Weave defect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Weave defect là gì? (hay giải thích (n) Lỗi dệt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weave defect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weave defect / (n) Lỗi dệt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Weave defect mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Weave defect .

Read More:   https://Website của chúng tôi/arm-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Back to top button