Weave change

Rate this post

Weave change là gì?

Weave change có nghĩa là (n) Sự thay đổi kiểu dệt

Weave change có nghĩa là (n) Sự thay đổi kiểu dệt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự thay đổi kiểu dệt Tiếng Anh là gì?

(n) Sự thay đổi kiểu dệt Tiếng Anh có nghĩa là Weave change.

Ý nghĩa – Giải thích

Weave change nghĩa là (n) Sự thay đổi kiểu dệt.

Đây là cách dùng Weave change. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Weave change là gì? (hay giải thích (n) Sự thay đổi kiểu dệt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Weave change là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Weave change / (n) Sự thay đổi kiểu dệt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Weave change mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Weave change .

Read More:   Beam and slab floor
Check Also
Close
  • Focus
Back to top button