Water repellent

Rate this post

Water-repellent là gì?

Water-repellent có nghĩa là (n) Kỵ nước

Water-repellent có nghĩa là (n) Kỵ nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kỵ nước Tiếng Anh là gì?

(n) Kỵ nước Tiếng Anh có nghĩa là Water-repellent.

Ý nghĩa – Giải thích

Water-repellent nghĩa là (n) Kỵ nước.

Đây là cách dùng Water-repellent. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Water-repellent là gì? (hay giải thích (n) Kỵ nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water-repellent là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water-repellent / (n) Kỵ nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Water repellent mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Water repellent .

Read More:   Foam System
Check Also
Close
Back to top button