Water pipe

Rate this post

Water pipe là gì?

Water pipe có nghĩa là (n) Ống nước

Water pipe có nghĩa là (n) Ống nước
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Ống nước Tiếng Anh là gì?

(n) Ống nước Tiếng Anh có nghĩa là Water pipe.

Ý nghĩa – Giải thích

Water pipe nghĩa là (n) Ống nước.

Đây là cách dùng Water pipe. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Water pipe là gì? (hay giải thích (n) Ống nước nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water pipe là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water pipe / (n) Ống nước. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Water pipe mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Water pipe .

Read More:   French door, casement door
Check Also
Close
  • CAE
Back to top button