Water drain panel section

Rate this post

Water drain panel section là gì?

Water drain panel section có nghĩa là Tấm thoát nước mưa

Water drain panel section có nghĩa là Tấm thoát nước mưa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm thoát nước mưa Tiếng Anh là gì?

Tấm thoát nước mưa Tiếng Anh có nghĩa là Water drain panel section.

Ý nghĩa – Giải thích

Water drain panel section nghĩa là Tấm thoát nước mưa..

Đây là cách dùng Water drain panel section. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Water drain panel section là gì? (hay giải thích Tấm thoát nước mưa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Water drain panel section là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Water drain panel section / Tấm thoát nước mưa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Water drain panel section mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Water drain panel section .

Read More:   新建一个图层 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button