Warehouse (n)

Rate this post

Warehouse (n) là gì?

Warehouse (n) có nghĩa là Kho chứa đồ

Warehouse (n) có nghĩa là Kho chứa đồ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

Kho chứa đồ Tiếng Anh là gì?

Kho chứa đồ Tiếng Anh có nghĩa là Warehouse (n).

Ý nghĩa – Giải thích

Warehouse (n) nghĩa là Kho chứa đồ.

Đây là cách dùng Warehouse (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng Warehouse (n) là gì? (hay giải thích Kho chứa đồ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Warehouse (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Warehouse (n) / Kho chứa đồ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Warehouse (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Warehouse (n) .

Read More:   HT lead
Check Also
Close
Back to top button