Visco-control unit

Rate this post

Visco-control unit là gì?

Visco-control unit có nghĩa là Khớp nối nhớt

Visco-control unit có nghĩa là Khớp nối nhớt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khớp nối nhớt Tiếng Anh là gì?

Khớp nối nhớt Tiếng Anh có nghĩa là Visco-control unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Visco-control unit nghĩa là Khớp nối nhớt..

Đây là cách dùng Visco-control unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Visco-control unit là gì? (hay giải thích Khớp nối nhớt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Visco-control unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Visco-control unit / Khớp nối nhớt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Visco-control unit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Visco-control unit .

Read More:   Wet setting
Check Also
Close
Back to top button