Vertical Shaper

Rate this post

Vertical Shaper là gì?

Vertical Shaper có nghĩa là Máy bào đứng (xọc)

Vertical Shaper có nghĩa là Máy bào đứng (xọc)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

Máy bào đứng (xọc) Tiếng Anh là gì?

Máy bào đứng (xọc) Tiếng Anh có nghĩa là Vertical Shaper.

Ý nghĩa – Giải thích

Vertical Shaper nghĩa là Máy bào đứng (xọc).

Đây là cách dùng Vertical Shaper. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Vertical Shaper là gì? (hay giải thích Máy bào đứng (xọc) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Vertical Shaper là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Vertical Shaper / Máy bào đứng (xọc). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Vertical Shaper mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Vertical Shaper .

Read More:   Twin headlamp
Check Also
Close
Back to top button