Valve clearance adjustment

Rate this post

Valve clearance adjustment là gì?

Valve clearance adjustment có nghĩa là Điều chỉnh khe hở xu páp

Valve clearance adjustment có nghĩa là Điều chỉnh khe hở xu páp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh khe hở xu páp Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh khe hở xu páp Tiếng Anh có nghĩa là Valve clearance adjustment.

Ý nghĩa – Giải thích

Valve clearance adjustment nghĩa là Điều chỉnh khe hở xu páp..

Đây là cách dùng Valve clearance adjustment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Valve clearance adjustment là gì? (hay giải thích Điều chỉnh khe hở xu páp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Valve clearance adjustment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Valve clearance adjustment / Điều chỉnh khe hở xu páp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Valve clearance adjustment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Valve clearance adjustment .

Read More:   https://Website của chúng tôi/initial-checks-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button