Ute

Rate this post

Ute là gì?

Ute có nghĩa là Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng)

Ute có nghĩa là Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng) Tiếng Anh là gì?

Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng) Tiếng Anh có nghĩa là Ute.

Ý nghĩa – Giải thích

Ute nghĩa là Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng)..

Đây là cách dùng Ute. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Ute là gì? (hay giải thích Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ute là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ute / Loại xe tải nhỏ, không mui, thành thấp (cho các nhà xây dựng, nông dân dùng).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Round heel

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Ute mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Ute .

Back to top button