Unstable to heat

Rate this post

Unstable to heat là gì?

Unstable to heat có nghĩa là (n) Không bền nhiệt

Unstable to heat có nghĩa là (n) Không bền nhiệt
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không bền nhiệt Tiếng Anh là gì?

(n) Không bền nhiệt Tiếng Anh có nghĩa là Unstable to heat.

Ý nghĩa – Giải thích

Unstable to heat nghĩa là (n) Không bền nhiệt.

Đây là cách dùng Unstable to heat. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unstable to heat là gì? (hay giải thích (n) Không bền nhiệt nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unstable to heat là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unstable to heat / (n) Không bền nhiệt. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unstable to heat mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unstable to heat .

Read More:   Blindstitch machine
Check Also
Close
Back to top button