Unreliable

Rate this post

Unreliable là gì?

Unreliable có nghĩa là (n) Không tin cậy được, không xác thực

Unreliable có nghĩa là (n) Không tin cậy được, không xác thực
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Không tin cậy được, không xác thực Tiếng Anh là gì?

(n) Không tin cậy được, không xác thực Tiếng Anh có nghĩa là Unreliable.

Ý nghĩa – Giải thích

Unreliable nghĩa là (n) Không tin cậy được, không xác thực.

Đây là cách dùng Unreliable. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unreliable là gì? (hay giải thích (n) Không tin cậy được, không xác thực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unreliable là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unreliable / (n) Không tin cậy được, không xác thực. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unreliable mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unreliable .

Read More:   Notched lapel
Check Also
Close
Back to top button