Unreeling

Rate this post

Unreeling là gì?

Unreeling có nghĩa là (n) Sự ươm tơ

Unreeling có nghĩa là (n) Sự ươm tơ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự ươm tơ Tiếng Anh là gì?

(n) Sự ươm tơ Tiếng Anh có nghĩa là Unreeling.

Ý nghĩa – Giải thích

Unreeling nghĩa là (n) Sự ươm tơ.

Đây là cách dùng Unreeling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unreeling là gì? (hay giải thích (n) Sự ươm tơ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unreeling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unreeling / (n) Sự ươm tơ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unreeling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unreeling .

Read More:   Portable camera docking station
Check Also
Close
Back to top button