Unlock rear door

Rate this post

Unlock rear door là gì?

Unlock rear door có nghĩa là Mở khóa cửa sau

Unlock rear door có nghĩa là Mở khóa cửa sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mở khóa cửa sau Tiếng Anh là gì?

Mở khóa cửa sau Tiếng Anh có nghĩa là Unlock rear door.

Ý nghĩa – Giải thích

Unlock rear door nghĩa là Mở khóa cửa sau..

Đây là cách dùng Unlock rear door. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Unlock rear door là gì? (hay giải thích Mở khóa cửa sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unlock rear door là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unlock rear door / Mở khóa cửa sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unlock rear door mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unlock rear door .

Read More:   Stitch cutter
Check Also
Close
Back to top button