Unlevel dying

Rate this post

Unlevel dying là gì?

Unlevel dying có nghĩa là (n) Sự nhuộm không đều

Unlevel dying có nghĩa là (n) Sự nhuộm không đều
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự nhuộm không đều Tiếng Anh là gì?

(n) Sự nhuộm không đều Tiếng Anh có nghĩa là Unlevel dying.

Ý nghĩa – Giải thích

Unlevel dying nghĩa là (n) Sự nhuộm không đều.

Đây là cách dùng Unlevel dying. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Unlevel dying là gì? (hay giải thích (n) Sự nhuộm không đều nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unlevel dying là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unlevel dying / (n) Sự nhuộm không đều. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unlevel dying mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unlevel dying .

Read More:   糖莲心 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button