Unfilled tubular steel pile

Rate this post

Unfilled tubular steel pile là gì?

Unfilled tubular steel pile có nghĩa là cọc ống thép không lấp lòng

Unfilled tubular steel pile có nghĩa là cọc ống thép không lấp lòng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

cọc ống thép không lấp lòng Tiếng Anh là gì?

cọc ống thép không lấp lòng Tiếng Anh có nghĩa là Unfilled tubular steel pile.

Ý nghĩa – Giải thích

Unfilled tubular steel pile nghĩa là cọc ống thép không lấp lòng.

Đây là cách dùng Unfilled tubular steel pile. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Unfilled tubular steel pile là gì? (hay giải thích cọc ống thép không lấp lòng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Unfilled tubular steel pile là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Unfilled tubular steel pile / cọc ống thép không lấp lòng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Unfilled tubular steel pile mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Unfilled tubular steel pile .

Read More:   Factions and parties
Check Also
Close
  • in
Back to top button