Tyre lever

Rate this post

Tyre lever là gì?

Tyre lever có nghĩa là Cần nạy vỏ xe

Tyre lever có nghĩa là Cần nạy vỏ xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cần nạy vỏ xe Tiếng Anh là gì?

Cần nạy vỏ xe Tiếng Anh có nghĩa là Tyre lever.

Ý nghĩa – Giải thích

Tyre lever nghĩa là Cần nạy vỏ xe..

Đây là cách dùng Tyre lever. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tyre lever là gì? (hay giải thích Cần nạy vỏ xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tyre lever là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tyre lever / Cần nạy vỏ xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tyre lever mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tyre lever .

Read More:   Charge changing or exchange process
Check Also
Close
Back to top button