Twin exhaust system

Rate this post

Twin exhaust system là gì?

Twin exhaust system có nghĩa là Hệ thống xả có hai ống pô

Twin exhaust system có nghĩa là Hệ thống xả có hai ống pô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống xả có hai ống pô Tiếng Anh là gì?

Hệ thống xả có hai ống pô Tiếng Anh có nghĩa là Twin exhaust system.

Ý nghĩa – Giải thích

Twin exhaust system nghĩa là Hệ thống xả có hai ống pô..

Đây là cách dùng Twin exhaust system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Twin exhaust system là gì? (hay giải thích Hệ thống xả có hai ống pô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Twin exhaust system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Twin exhaust system / Hệ thống xả có hai ống pô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Twin exhaust system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Twin exhaust system .

Read More:   https://Website của chúng tôi/stiffness-matrix-tieng-anh-xay-dung-cau-duong/
Check Also
Close
Back to top button