Turnbuckle

Rate this post

Turnbuckle là gì?

Turnbuckle có nghĩa là Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc

Turnbuckle có nghĩa là Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc Tiếng Anh là gì?

Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc Tiếng Anh có nghĩa là Turnbuckle.

Ý nghĩa – Giải thích

Turnbuckle nghĩa là Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc..

Đây là cách dùng Turnbuckle. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Turnbuckle là gì? (hay giải thích Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Turnbuckle là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Turnbuckle / Thanh có thể hiệu chỉnh chiều dài qua đai ốc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Turnbuckle mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Turnbuckle .

Read More:   Tabulate
Check Also
Close
Back to top button