Tuition fees

Rate this post

Tuition fees là gì?

Tuition fees có nghĩa là học phí

Tuition fees có nghĩa là học phí
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

học phí Tiếng Anh là gì?

học phí Tiếng Anh có nghĩa là Tuition fees.

Ý nghĩa – Giải thích

Tuition fees nghĩa là học phí.

Đây là cách dùng Tuition fees. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Tuition fees là gì? (hay giải thích học phí nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tuition fees là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tuition fees / học phí. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tuition fees mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tuition fees .

Read More:   Environmental regulations
Back to top button