Tripod attachment

Rate this post

Tripod attachment là gì?

Tripod attachment có nghĩa là Giá đỡ 3 chân

Tripod attachment có nghĩa là Giá đỡ 3 chân
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Giá đỡ 3 chân Tiếng Anh là gì?

Giá đỡ 3 chân Tiếng Anh có nghĩa là Tripod attachment.

Ý nghĩa – Giải thích

Tripod attachment nghĩa là Giá đỡ 3 chân.

Đây là cách dùng Tripod attachment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Tripod attachment là gì? (hay giải thích Giá đỡ 3 chân nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tripod attachment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tripod attachment / Giá đỡ 3 chân. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tripod attachment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tripod attachment .

Read More:   Yellowing
Check Also
Close
Back to top button