Triode

Rate this post

Triode là gì?

Triode có nghĩa là Linh kiện 3 cực

Triode có nghĩa là Linh kiện 3 cực
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Linh kiện 3 cực Tiếng Anh là gì?

Linh kiện 3 cực Tiếng Anh có nghĩa là Triode.

Ý nghĩa – Giải thích

Triode nghĩa là Linh kiện 3 cực.

Đây là cách dùng Triode. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Triode là gì? (hay giải thích Linh kiện 3 cực nghĩa là gì?) . Định nghĩa Triode là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Triode / Linh kiện 3 cực. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Triode mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Triode .

Read More:   Offset power steering
Check Also
Close
Back to top button