Trigenic interaction

Rate this post

Trigenic interaction là gì?

Trigenic interaction có nghĩa là tương tác trigenic

Trigenic interaction có nghĩa là tương tác trigenic
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tương tác trigenic Tiếng Anh là gì?

tương tác trigenic Tiếng Anh có nghĩa là Trigenic interaction.

Ý nghĩa – Giải thích

Trigenic interaction nghĩa là tương tác trigenic.

Đây là cách dùng Trigenic interaction. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Trigenic interaction là gì? (hay giải thích tương tác trigenic nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trigenic interaction là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trigenic interaction / tương tác trigenic. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Trigenic interaction mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Trigenic interaction .

Read More:   Criss cross
Check Also
Close
Back to top button