Treatment in rope waste water

Rate this post

Treatment in rope waste water là gì?

Treatment in rope waste water có nghĩa là (n) Sự xử lý nước thải

Treatment in rope waste water có nghĩa là (n) Sự xử lý nước thải
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự xử lý nước thải Tiếng Anh là gì?

(n) Sự xử lý nước thải Tiếng Anh có nghĩa là Treatment in rope waste water.

Ý nghĩa – Giải thích

Treatment in rope waste water nghĩa là (n) Sự xử lý nước thải.

Đây là cách dùng Treatment in rope waste water. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Treatment in rope waste water là gì? (hay giải thích (n) Sự xử lý nước thải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Treatment in rope waste water là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Treatment in rope waste water / (n) Sự xử lý nước thải. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Shuttle Service

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Treatment in rope waste water mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Treatment in rope waste water.

Back to top button