Tread depth gauge

Rate this post

Tread depth gauge là gì?

Tread depth gauge có nghĩa là Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe

Tread depth gauge có nghĩa là Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe Tiếng Anh là gì?

Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe Tiếng Anh có nghĩa là Tread depth gauge.

Ý nghĩa – Giải thích

Tread depth gauge nghĩa là Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe..

Đây là cách dùng Tread depth gauge. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tread depth gauge là gì? (hay giải thích Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tread depth gauge là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tread depth gauge / Dụng cụ đo chiều sâu gai vỏ xe.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tread depth gauge mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tread depth gauge .

Read More:   Flyweight
Check Also
Close
  • Alloy
Back to top button