Transversely loaded beam

Rate this post

Transversely loaded beam là gì?

Transversely loaded beam có nghĩa là dầm chịu tải trọng ngang

Transversely loaded beam có nghĩa là dầm chịu tải trọng ngang
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

dầm chịu tải trọng ngang Tiếng Anh là gì?

dầm chịu tải trọng ngang Tiếng Anh có nghĩa là Transversely loaded beam.

Ý nghĩa – Giải thích

Transversely loaded beam nghĩa là dầm chịu tải trọng ngang.

Đây là cách dùng Transversely loaded beam. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Transversely loaded beam là gì? (hay giải thích dầm chịu tải trọng ngang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transversely loaded beam là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transversely loaded beam / dầm chịu tải trọng ngang. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transversely loaded beam mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transversely loaded beam .

Read More:   https://Website của chúng tôi/six-cylinder-engine-tieng-anh-ky-thuat-o-to/
Check Also
Close
Back to top button