Transporter

Rate this post

Transporter là gì?

Transporter có nghĩa là Loại xe to dùng để chở ô tô

Transporter có nghĩa là Loại xe to dùng để chở ô tô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại xe to dùng để chở ô tô Tiếng Anh là gì?

Loại xe to dùng để chở ô tô Tiếng Anh có nghĩa là Transporter.

Ý nghĩa – Giải thích

Transporter nghĩa là Loại xe to dùng để chở ô tô..

Đây là cách dùng Transporter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transporter là gì? (hay giải thích Loại xe to dùng để chở ô tô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transporter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transporter / Loại xe to dùng để chở ô tô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transporter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transporter .

Read More:   sight
Check Also
Close
Back to top button