Transmission selector lever knob

Rate this post

Transmission selector lever knob là gì?

Transmission selector lever knob có nghĩa là Núm điều khiển chọn số hộp số

Transmission selector lever knob có nghĩa là Núm điều khiển chọn số hộp số.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Núm điều khiển chọn số hộp số Tiếng Anh là gì?

Núm điều khiển chọn số hộp số Tiếng Anh có nghĩa là Transmission selector lever knob.

Ý nghĩa – Giải thích

Transmission selector lever knob nghĩa là Núm điều khiển chọn số hộp số..

Đây là cách dùng Transmission selector lever knob. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transmission selector lever knob là gì? (hay giải thích Núm điều khiển chọn số hộp số. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transmission selector lever knob là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transmission selector lever knob / Núm điều khiển chọn số hộp số.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transmission selector lever knob mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transmission selector lever knob .

Read More:   Prestressed tie
Check Also
Close
Back to top button