Transmission noise and vibration

Rate this post

Transmission noise and vibration là gì?

Transmission noise and vibration có nghĩa là Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc

Transmission noise and vibration có nghĩa là Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc Tiếng Anh là gì?

Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc Tiếng Anh có nghĩa là Transmission noise and vibration.

Ý nghĩa – Giải thích

Transmission noise and vibration nghĩa là Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc..

Đây là cách dùng Transmission noise and vibration. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transmission noise and vibration là gì? (hay giải thích Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transmission noise and vibration là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transmission noise and vibration / Tiếng ồn và rung xóc của hộp số dọc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   起立鼓掌 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transmission noise and vibration mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transmission noise and vibration .

Check Also
Close
Back to top button