Transmission control unit wiring harness

Rate this post

Transmission control unit wiring harness là gì?

Transmission control unit wiring harness có nghĩa là Bộ dây dẫn điều khiển hộp số

Transmission control unit wiring harness có nghĩa là Bộ dây dẫn điều khiển hộp số.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ dây dẫn điều khiển hộp số Tiếng Anh là gì?

Bộ dây dẫn điều khiển hộp số Tiếng Anh có nghĩa là Transmission control unit wiring harness.

Ý nghĩa – Giải thích

Transmission control unit wiring harness nghĩa là Bộ dây dẫn điều khiển hộp số..

Đây là cách dùng Transmission control unit wiring harness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transmission control unit wiring harness là gì? (hay giải thích Bộ dây dẫn điều khiển hộp số. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transmission control unit wiring harness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transmission control unit wiring harness / Bộ dây dẫn điều khiển hộp số.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   Vehicle recalls

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transmission control unit wiring harness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transmission control unit wiring harness.

Check Also
Close
Back to top button