Transmission control module wiring harness

Rate this post

Transmission control module wiring harness là gì?

Transmission control module wiring harness có nghĩa là Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM)

Transmission control module wiring harness có nghĩa là Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM) Tiếng Anh là gì?

Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM) Tiếng Anh có nghĩa là Transmission control module wiring harness.

Ý nghĩa – Giải thích

Transmission control module wiring harness nghĩa là Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM)..

Đây là cách dùng Transmission control module wiring harness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transmission control module wiring harness là gì? (hay giải thích Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transmission control module wiring harness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transmission control module wiring harness / Bộ dây điện hộp điều khiển hộp số (TCM).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Power sliding door latch switch

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transmission control module wiring harness mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transmission control module wiring harness.

Back to top button