Transaxle case

Rate this post

Transaxle case là gì?

Transaxle case có nghĩa là Vỏ hộp số dọc

Transaxle case có nghĩa là Vỏ hộp số dọc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ hộp số dọc Tiếng Anh là gì?

Vỏ hộp số dọc Tiếng Anh có nghĩa là Transaxle case.

Ý nghĩa – Giải thích

Transaxle case nghĩa là Vỏ hộp số dọc..

Đây là cách dùng Transaxle case. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Transaxle case là gì? (hay giải thích Vỏ hộp số dọc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Transaxle case là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Transaxle case / Vỏ hộp số dọc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Transaxle case mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Transaxle case .

Read More:   蛇豆角 蛇瓜 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button