Trailer hitch

Rate this post

Trailer hitch là gì?

Trailer hitch có nghĩa là Móc để nối vào rơmooc

Trailer hitch có nghĩa là Móc để nối vào rơmooc.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Móc để nối vào rơmooc Tiếng Anh là gì?

Móc để nối vào rơmooc Tiếng Anh có nghĩa là Trailer hitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Trailer hitch nghĩa là Móc để nối vào rơmooc..

Đây là cách dùng Trailer hitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Trailer hitch là gì? (hay giải thích Móc để nối vào rơmooc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Trailer hitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trailer hitch / Móc để nối vào rơmooc.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Trailer hitch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Trailer hitch .

Read More:   Ball test
Check Also
Close
Back to top button