Torque converter housing

Rate this post

Torque converter housing là gì?

Torque converter housing có nghĩa là Vỏ bộ biến mô

Torque converter housing có nghĩa là Vỏ bộ biến mô.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vỏ bộ biến mô Tiếng Anh là gì?

Vỏ bộ biến mô Tiếng Anh có nghĩa là Torque converter housing.

Ý nghĩa – Giải thích

Torque converter housing nghĩa là Vỏ bộ biến mô..

Đây là cách dùng Torque converter housing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Torque converter housing là gì? (hay giải thích Vỏ bộ biến mô. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Torque converter housing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Torque converter housing / Vỏ bộ biến mô.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Torque converter housing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Torque converter housing .

Read More:   Multiple subjects
Back to top button