Topstitch up to point

Rate this post

Topstitch up to point là gì?

Topstitch up to point có nghĩa là (n) Diễu đến điểm định vị

Topstitch up to point có nghĩa là (n) Diễu đến điểm định vị
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Diễu đến điểm định vị Tiếng Anh là gì?

(n) Diễu đến điểm định vị Tiếng Anh có nghĩa là Topstitch up to point.

Ý nghĩa – Giải thích

Topstitch up to point nghĩa là (n) Diễu đến điểm định vị.

Đây là cách dùng Topstitch up to point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Topstitch up to point là gì? (hay giải thích (n) Diễu đến điểm định vị nghĩa là gì?) . Định nghĩa Topstitch up to point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Topstitch up to point / (n) Diễu đến điểm định vị. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Topstitch up to point mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Topstitch up to point .

Read More:   留给我深刻美好的印象 là gì?
Check Also
Close
  • Fascia
Back to top button