Top/edge stitch cuff

Rate this post

Top/edge stitch cuff là gì?

Top/edge stitch cuff có nghĩa là (n) Diễu măng sét

Top/edge stitch cuff có nghĩa là (n) Diễu măng sét
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Diễu măng sét Tiếng Anh là gì?

(n) Diễu măng sét Tiếng Anh có nghĩa là Top/edge stitch cuff.

Ý nghĩa – Giải thích

Top/edge stitch cuff nghĩa là (n) Diễu măng sét.

Đây là cách dùng Top/edge stitch cuff. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Top/edge stitch cuff là gì? (hay giải thích (n) Diễu măng sét nghĩa là gì?) . Định nghĩa Top/edge stitch cuff là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Top/edge stitch cuff / (n) Diễu măng sét. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Top/edge stitch cuff mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Top/edge stitch cuff .

Read More:   https://Website của chúng tôi/feng-zi-cheng-hun-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button