top dog Tiếng Anh là gì?

Rate this post

top dog Tiếng Anh là gì?

top dog Tiếng Anh có nghĩa là Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất

top dog Tiếng Anh có nghĩa là Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất Tiếng Anh là gì?

Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất Tiếng Anh có nghĩa là top dog Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

top dog Tiếng Anh nghĩa là Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng top dog Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ top dog Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa top dog Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng top dog Tiếng Anh / Người quan trọng nhất trong nhóm, người có vị trí thống lĩnh hoặc quyền lực cao nhất. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Anvil

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề top dog Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về top dog Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button