To set the timing

Rate this post

To set the timing là gì?

To set the timing có nghĩa là Điều chỉnh thời điểm đánh lửa

To set the timing có nghĩa là Điều chỉnh thời điểm đánh lửa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Điều chỉnh thời điểm đánh lửa Tiếng Anh là gì?

Điều chỉnh thời điểm đánh lửa Tiếng Anh có nghĩa là To set the timing.

Ý nghĩa – Giải thích

To set the timing nghĩa là Điều chỉnh thời điểm đánh lửa..

Đây là cách dùng To set the timing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô To set the timing là gì? (hay giải thích Điều chỉnh thời điểm đánh lửa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa To set the timing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng To set the timing / Điều chỉnh thời điểm đánh lửa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề To set the timing mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về To set the timing .

Read More:   Power steering system leak check
Check Also
Close
Back to top button