Tire pressure monitoring system rear antenna RH

Rate this post

Tire pressure monitoring system rear antenna RH là gì?

Tire pressure monitoring system rear antenna RH có nghĩa là Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp

Tire pressure monitoring system rear antenna RH có nghĩa là Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp Tiếng Anh là gì?

Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp Tiếng Anh có nghĩa là Tire pressure monitoring system rear antenna RH.

Ý nghĩa – Giải thích

Tire pressure monitoring system rear antenna RH nghĩa là Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp..

Đây là cách dùng Tire pressure monitoring system rear antenna RH. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tire pressure monitoring system rear antenna RH là gì? (hay giải thích Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tire pressure monitoring system rear antenna RH là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tire pressure monitoring system rear antenna RH / Ăng ten bên phải phía sau của hệ thống theo dõi áp suất lốp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   袖孔 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tire pressure monitoring system rear antenna RH mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tire pressure monitoring system rear antenna RH.

Check Also
Close
Back to top button