Tilt column

Rate this post

Tilt column là gì?

Tilt column có nghĩa là Trục lái chỉnh được chiều cao

Tilt column có nghĩa là Trục lái chỉnh được chiều cao.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục lái chỉnh được chiều cao Tiếng Anh là gì?

Trục lái chỉnh được chiều cao Tiếng Anh có nghĩa là Tilt column.

Ý nghĩa – Giải thích

Tilt column nghĩa là Trục lái chỉnh được chiều cao..

Đây là cách dùng Tilt column. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tilt column là gì? (hay giải thích Trục lái chỉnh được chiều cao. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tilt column là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tilt column / Trục lái chỉnh được chiều cao.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tilt column mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tilt column .

Read More:   수입 절차 tiếng hàn là gì?
Back to top button