thread

Rate this post

V-thread là gì?

V-thread có nghĩa là Ren tam giác

V-thread có nghĩa là Ren tam giác.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ren tam giác Tiếng Anh là gì?

Ren tam giác Tiếng Anh có nghĩa là V-thread.

Ý nghĩa – Giải thích

V-thread nghĩa là Ren tam giác..

Đây là cách dùng V-thread. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô V-thread là gì? (hay giải thích Ren tam giác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa V-thread là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng V-thread / Ren tam giác.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề thread mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về thread .

Read More:   Discard
Check Also
Close
Back to top button