Thread fraying

Rate this post

Thread fraying là gì?

Thread fraying có nghĩa là (n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ

Thread fraying có nghĩa là (n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ Tiếng Anh là gì?

(n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ Tiếng Anh có nghĩa là Thread fraying.

Ý nghĩa – Giải thích

Thread fraying nghĩa là (n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ.

Đây là cách dùng Thread fraying. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Thread fraying là gì? (hay giải thích (n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thread fraying là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thread fraying / (n) Sự tước chỉ, sự xé chỉ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Thread fraying mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Thread fraying .

Read More:   Customs clerk
Check Also
Close
Back to top button