Thin-wall casting

Rate this post

Thin-wall casting là gì?

Thin-wall casting có nghĩa là Vật đúc có thành mỏng

Thin-wall casting có nghĩa là Vật đúc có thành mỏng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vật đúc có thành mỏng Tiếng Anh là gì?

Vật đúc có thành mỏng Tiếng Anh có nghĩa là Thin-wall casting.

Ý nghĩa – Giải thích

Thin-wall casting nghĩa là Vật đúc có thành mỏng..

Đây là cách dùng Thin-wall casting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Thin-wall casting là gì? (hay giải thích Vật đúc có thành mỏng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Thin-wall casting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Thin-wall casting / Vật đúc có thành mỏng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Thin-wall casting mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Thin-wall casting .

Read More:   Computer aided
Check Also
Close
Back to top button